Pharmiweb ChannelsAll | PharmaCo | Clinical Research | R&D/BioTech | Sales/Mktg | Healthcare | Recruitment | Pharmacy | Medical Comms

Pharmiweb.com RSS Feed Pharmiweb.com RSS Feeds

Pharmiweb.com RSS Feed PharmiWeb Candidate Blog

Pharmiweb.com RSS Feed PharmiWeb Client Blog

Advertising

Press Release

Immunicums valberedning för årsstämman 2017 utsedd

Immunicum AB
Posted on: 22 Nov 16

Enligt beslut vid Immunicums årsstämma den 26 oktober 2016 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2017. De fyra största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.
Valberedningens sammansättning:

Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Bengt Andersson, utsedd av Bengt Andersson
Mats Dahlgren, utsedd av Mats Dahlgren
Agneta Edberg, styrelsens ordförande

I samband med det konstituerande mötet har Evert Carlsson valts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls onsdagen den 26 april 2017.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums hemsida www.immunicum.com . Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@immunicum.com .

För ytterligare information, kontakta:

Evert Carlsson, valberedningens ordförande
valberedning@immunicum.com

Agneta Edberg, styrelsens ordförande
Telefon: +46 (0) 70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.comBolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.com .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08.30 CET.

            This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Immunicum AB via GlobeNewswire
HUG#2058552
GlobeNewswire
globenewswire.com

Last updated on: 23/11/2016

Advertising
Share | | |
Site Map | Privacy & Security | Cookies | Terms and Conditions

PharmiWeb.com is Europe's leading industry-sponsored portal for the Pharmaceutical sector, providing the latest jobs, news, features and events listings.
The information provided on PharmiWeb.com is designed to support, not replace, the relationship that exists between a patient/site visitor and his/her physician.