Pharmiweb ChannelsAll | PharmaCo | Clinical Research | R&D/BioTech | Sales/Mktg | Healthcare | Recruitment | Pharmacy | Medical Comms

Pharmiweb.com RSS Feed Pharmiweb.com RSS Feeds

Advertising

Press Release

Solon Eiendom ASA : Rettet emisjon mot Vatne Equity

Solon Eiendom ASA
Posted on: 18 Dec 17

(Oslo, Norway, 18. desember 2017) Solon Eiendom ASA annonserte i dag at Vatne Equity AS, et selskap kontrollert av Runar Vatne, har avtalt å tegne seg for 4 859 358 nye aksjer (de "Nye Aksjene") i Solon Eiendom ASA ("Solon" eller "Selskapet") til en pris på NOK 19,50 per aksje, totalt ca. NOK 95 millioner i en rettet emisjon. Emisjonsprovenyet vil gi Selskapet ytterligere kapital for videre vekst og kjøp av nye tomter, samt bli brukt til generelle forretningsformål.

"Solon har over tid langt ned betydelig innsats for å styrke selskapets strategisk posisjon og robusthet som en tilbyder av boligprosjekter med høy kvalitet. Å få Vatne Equity AS, og Runar Vatne, med som eier i Solon er en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned for å etablere Selskapet som en sentral aktør i det norske eiendomsmarkedet. Vatne Equity vil bidra med finansielle ressurser, kompetanse og nettverk for å styrke Solons posisjon. Vi er svært fornøyde med at Vatne Equity har valgt å ta en betydelig eierposisjon i Solon og ser fram til å jobbe sammen for å videreutvikle Selskapet", sier Solons styreleder Simen Thorsen.

Runar Vatne uttaler følgende:

"Vi har kjent og fulgt gründerne av Solon Eiendom siden før de startet Selskapet i 2006. Selskapet har over tid bevist at de har evnen til å plukke riktige prosjekter til riktig pris og at de klarer å skape et produkt som markedet og kundene etterspør. Dette gjør at de leverer blant de høyeste marginene i markedet siden oppstart. I tillegg har Selskapet veldig fornøyde kunder og tilnærmet null tilbakehold og konflikter. Selskapet har i dag en unik plattform som man kan bygge videre på. De har menneskene, systemene og rutinene til å lage og gjennomføre prosjekter med de beste marginene og med de mest fornøyde kundene. Vår investering i Selskapet bidrar med ytterligere kapital til blant annet tomtekjøp. Vi tror det vil komme mulighet for gode tomtekjøp det neste året, og vi ser fram til å bidra i Solon som en langsiktig, strategisk investor."

Vatne Equity har gitt uttrykk for et sterkt ønske om styreplass i Solon, representert ved Runar Vatne, for best mulig å bidra til Selskapets videre suksess. Nominasjonskomiteen i Solon har uttrykt sin støtte til å velge Runar Vatne inn i styret, og Solon forventer at nominasjonskomiteen vil vurdere styresammensetningen i lys av dette.

I henhold til styrefullmakt fra generalforsamling holdt 23. mai 2017, har styret besluttet å utstede 4 859 358 Nye Aksjer, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen i Selskapet. Aksjeutstedelsen vil bli gjort som en rettet emisjon for å sikre at Selskapet får Vatne Equity AS som en langsiktig strategisk eier i Solon og for å hente kapital uten den typiske rabatten som finner sted ved fortrinnsrettsemisjoner. Som følge av dette har styret besluttet å sette til side fortrinnsretten til de eksisterende aksjonærene. Styret mener at dette er i både Selskapets og aksjonærenes beste interesse.

Etter gjennomføring av emisjonen og utstedelsen av de Nye Aksjene vil Solons aksjekapital bli økt med NOK 4 859 358 til NOK 53 454 414 fordelt på 53 454 414 aksjer med pålydende NOK 1,00 per aksje. Det forventes at de Nye Aksjene vil bli utstedt og registrert rundt 28. desember 2017.

Arctic Securities AS er engasjert som finansiell rådgiver for Selskapet i forbindelse med den rettede emisjonen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Andreas Martinussen, CEO, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 400 00 405, email: am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, CFO, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: sd@soloneiendom.no

Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo- og Akershusregionen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

SEA20171218_SolonEiendom_rettet_emisjon_VatneEquity


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Solon Eiendom ASA via GlobeNewswire
HUG#2156695
GlobeNewswire
globenewswire.com

Last updated on: 19/12/2017

Advertising
Site Map | Privacy & Security | Cookies | Terms and Conditions

PharmiWeb.com is Europe's leading industry-sponsored portal for the Pharmaceutical sector, providing the latest jobs, news, features and events listings.
The information provided on PharmiWeb.com is designed to support, not replace, the relationship that exists between a patient/site visitor and his/her physician.