PharmiWeb.com - Global Pharma News & Resources
05-Oct-2021

„Lékové míle“ se stávají problémem pro evropské pacienty

Podle výzkumu má stále větší význam původ léků


Amsterdam--(BUSINESS WIRE)--Pandemie vyvolala mezi pacienty větší zájem o roli Evropy ve výrobě léků.

Podle nového výzkumu chce nyní 7 z 10 pacientů vědět, kde se jejich léky vyrábějí, jelikož pandemie odhalila slabiny rostoucí koncentrace výroby základních léků v zahraničí.

Podle studie bylo zjištěno, že naprostá většina pacientů (84 %) si přeje, aby jejich vláda podporovala investice do farmaceutické výroby v jejich regionu s cílem zamezit přílišné závislosti na mimoevropských zemích.

V rámci studie byly osloveny tisíce evropských pacientů, kteří jsou závislí na pravidelném užívání léků z důvodu chronických onemocnění, a zjistilo se, že 7 z 10 (71 %) má zájem vědět, zda je Evropa i nadále stejně konkurenceschopná jako ostatní regiony.

NADMĚRNÁ ZÁVISLOST

Zjištění poukazují na potřebu obnovit rovnováhu globálního farmaceutického hodnotového řetězce s cílem zajistit spolehlivý přístup k životně důležitým lékům ve všech regionech světa.

Přichází v době, kdy pandemie COVID-19 poukázala na problémy s globálními dodavatelskými řetězci způsobené tím, že výroba aktivních léčivých látek je soustředěna v Asii. Evropa je sice stále silná ve výrobě finálních léků, avšak ztratila vedoucí postavení ve výrobě aktivních léčivých látek v odvětví generických léků, které nejsou patentovány (zejména v případě základních léků, jako je paracetamol), což představuje strategická slabá místa.

Výzkum společnosti Teva Pharmaceuticals zjišťoval názory 3 000 pacientů starších 25 let z Francie, Německa, Nizozemska, Španělska, Chorvatska a České republiky. Všichni účastníci trpěli jedním nebo více chronickými onemocněními, včetně Alzheimerovy choroby, artritidy, astmatu, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, CHOPN, deprese, cukrovky, srdečních onemocnění a migrény, které vyžadovaly pravidelné užívání léků.

VÝZVA K PROBUZENÍ

Richard Daniell, výkonný viceprezident společnosti Teva pro Evropu, uvedl: „Otřes v podobě pandemie je varovným signálem, že rostoucí nerovnováha globálního farmaceutického hodnotového řetězce musí skončit.

Pacienty nyní skutečně zajímá, kde se jejich léky vyrábějí. Stejně jako se v posledních letech staly „potravinové míle“ hlavním problémem spotřebitelů, chtějí nyní pacienti vědět více o „lékových mílích“, pokud jde o léčivé přípravky, které užívají.

Zavírání továren a hranic odhalilo nezdravou přílišnou závislost Evropy na výrobě aktivních farmaceutických složek v zahraničí. Nacionalistické přístupy však nefungují v tak vysoce propojené a vzájemně závislé oblasti, jakou je moderní zásobování léky. Evropa musí přizpůsobit své politiky nové ekonomické a technologické realitě a zároveň rozšířit svou konkurenceschopnost a geopolitické postavení tím, že zůstane otevřená a bude přitahovat investice.

„Teva jako jeden z největších dodavatelů pro evropské zdravotnické systémy podporuje každý den 200 milionů pacientů a udržuje zásoby léků v Evropě. V současné době vyrábíme 95 % léků Teva v Evropě, přičemž se opíráme o naši globální dodavatelskou linku. A investujeme téměř miliardu eur do výrobních zařízení po celé Evropě. Poučné na tomto výzkumu je, že pacienti se o těchto problémech dozvídají a vyžadují změnu.

„Závod o nejlevnější generikum musí skončit a evropský poměrně nepružný a staromódní regulační režim je třeba modernizovat, aby Evropa byla i nadále schopna přilákat farmaceutické investice do výroby důležitých aktivních léčivých látek a generických léčiv.

„Nová rovnováha, jejíž jádro tvoří potřeby pacientů, může rovněž zlepšit odolnost Evropy a přinést regionu významný hospodářský přínos. Máme příležitost využít tohoto zlomového okamžiku a vybudovat lepší ekosystém, v němž může silnější přítomnost farmaceutické výroby v Evropě doplnit zbytek globálního dodavatelského řetězce.“

PO SKONČENÍ PANDEMIE

Z průzkumu vyplývá, že evropští pacienti považují tyto závazky za nezbytné pro udržitelnou budoucnost.

Téměř tři čtvrtiny (73 %) lidí se domnívá, že farmaceutický průmysl je pro Evropu strategicky důležitý při překonávání pandemie, protože může zajistit stabilitu a spolehlivost dodávek léků.

Téměř dvě třetiny (61 %) si myslí, že výroba léků v regionu je důležitá pro ochranu evropských systémů zdravotní péče a přibližně stejný počet (59 %) ji považuje za klíčovou pro zajištění evropské autonomie a suverenity v oblasti kriticky důležitých léčiv.

EKONOMICKÝ DOPAD

Podle studie bylo zjištěno, že 85 % pacientů považuje farmaceutický sektor za klíčový pro oživení ekonomiky v době, kdy se dostáváme z hlubin pandemie.

Jako hlavní přínos pro podporu výroby léků v Evropě lidé uváděli vytváření pracovních míst a podporu místní ekonomiky (57 %), těsně následované přáním lepšího přístupu k základním lékům a snížením závislosti na dodávkách ze zahraničí (56 %).

Více než 70 % evropských pacientů si navíc přeje, aby Evropa zůstala stejně konkurenceschopná jako ostatní regiony a očekává, že jejich vláda přijme opatření na podporu tohoto cíle.

OBAVY O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Životní prostředí bylo mezi pacienty na prvním místě - 65 % z nich požadovalo, aby se jejich léky vyráběly způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Více než polovina (55 %) pacientů navíc vidí výhody léků vyráběných v Evropě v souvislosti s potenciálem snížení dopadu dopravy na životní prostředí. A více než třetina (35 %) lidí se domnívá, že Evropa zaručuje ekologičtější výrobu a dodržování ekologických předpisů než výroba v zahraničí.

KONEC

O společnosti Teva a jejím vlivu v Evropě

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) již 120 let vyvíjí a vyrábí léky, které zlepšují životy lidí. Jsme celosvětovým lídrem v oblasti generických a speciálních léčivých přípravků s portfoliem čítajícím více než 3 500 produktů v téměř všech terapeutických oblastech.

Každý den užívá léky společnosti Teva na celém světě přibližně 200 milionů lidí, a to díky jednomu z největších a nejsložitějších dodavatelských řetězců ve farmaceutickém průmyslu. Vedle zavedeného působení v oblasti generických léčiv máme významný inovativní výzkum a operace podporující naše rostoucí portfolio speciálních a biofarmaceutických produktů. V roce 2020 provozovala společnost Teva v Evropě 32 výrobních a výzkumných a vývojových zařízení.

Místní akvizice společnosti Teva v Evropě a podpora zaměstnanců na devíti klíčových trzích znamená téměř 105 000 pracovních míst, čímž společnost přispěla k ekonomické produkci částkou 29,5 miliard dolarů (25,8 miliard eur) a vygenerovala 5,6 miliard dolarů (4,9 miliard eur) v podobě pracovních příjmů. Generické léky společnosti Teva ušetřily v roce 2020 zdravotnickým systémům v devíti evropských zemích 9,6 miliardy dolarů (8,4 miliardy eur). Přečtěte si další informace o společnosti Teva a jejím ekonomickém dopadu .


Contacts

Fiona Cohenová, vrchní ředitelka korporátní komunikace, Teva EU+ 31 6 2008 2545
Zdroj: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Editor Details

  • Company:
    • Businesswire
Last Updated: 05-Oct-2021